Tijdens het dansen gaat het er vooral om wie er het hoogst kan springen, ook Daniel doet mee.