Onze wereldreizigers Henk en Jannie op de voorgrond en daarachter hun zwagers Frans en Pieter.