Hier de tent opgezet, onder de grote boabobboom, Jannie met Heinz